Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse tirsdag 16. mars: viken.no/frederikii-vgs

Studiespesialisering med fokus på bærekraft og innovasjon

Er du en av dem som blir engasjert og ivrig når man skal diskutere løsninger for klimautfordringene, for hvordan ungdom kan inkluderes i politikken eller for hvordan vi skal skape og fordele godene i samfunnet?

Som elev i denne klassen møter du andre som også engasjerer seg i disse spørsmålene. Vi retter et fokus mot bærekraft, entreprenørskap og innovasjon, og jobber tett med reelle utfordringer for å gi deg en aktiv læringsprosess.

Studiespesialisering med fokus på bærekraft og innovasjon

Til toppen