Trenger du hjelp med eksamen?

Mette Lise Aune, Thomas Nordengen og Marie Grønneberg kan hjelpe deg med spørsmål du har om eksamen enten du skal ta eksamen som elev eller privatist.

Eksamensteamet kan gi deg veiledning og opplysninger vedrørende eksamen. Eksamensteamet finner du i 1.etg på avd. Frydenberg.

Det er to eksamensperioder i året, i november/desember og mai/juni. De fleste eleveksamener gjennomføres på våren. De mest vanlige eksamensformene er skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk.

 

Trenger du hjelp med eksamen?

Kontakt

Mette Lise Aune
E-post
Telefon 69 36 65 06
Mobil 916 26 323
Marie Grønneberg
E-post
Telefon 69 36 65 16
Thomas Nordengen
E-post
Telefon 69 36 65 05