Kildebruk

God kildebruk handler om to ting: hvordan du finner og vurderer informasjon på Internett, i bøker og andre kilder, og hvordan du bruker det du har funnet, på rett måte.

Grunnregelen for god kildebruk er klar: Bruker du andres tekster som kilde, må du opplyse om dette. Dersom du ikke gjør det, risikerer du å bli beskyldt for plagiering (fusk)

Her har vi listet opp noen gode nettressurser på hvordan du skriver en oppgave, finner kilder og hvordan man oppgir kilder i teksten og i kildeliste.

Kontakt

Cathrine Bergerud
E-post
Telefon 69 36 65 12
Cecilie Horgheim
E-post
Telefon 69 36 64 22