Service- og samferdsel

Service og samferdsel er for deg som ønsker å arbeide med mennesker og som gir en allsidig og trygg utdannelse med flere spennende karrieremuligheter.

Elev på transport og logistikk - Klikk for stort bilde Trine Sirnes

Utdanningsprogrammet fører fram til mange spennende yrker innenfor ulike salg- og servicebransjer, kontor og administrasjon, transport og logistikk, IKT og reiseliv.

Opplæringen i service og samferdsel skal legge grunnlag for å utvikle en kompetanse som møter framtidige krav fra næringslivet, forbrukeren og samfunnet. Den vil fremme kunnskap om markedsføring og service. Grunnleggende kunnskaper om mellommenneskelige relasjoner, kulturforståelse og etikk står sentralt i opplæringen av den som skal utøve handel og leveranse av tjenester og produkter.

 

Service og Samferdsel

Kontakt

Veslemøy Kristin Gjeldnes
E-post
Telefon 69 36 64 18
Mobil 992 57 038