AMU - skoleåret 2018 - 19

Svein Angelskår – Verneombud

Medlemmer i AMU fra arbeidstaker:
Christer Jonassen (avd Sandveien)
Kjetil Jensen-Moskvil (Service og samferdsel)
Thomas Nordengen (Studiespesialisering)
Cathrine Bergerud (ikke ped ansatte)
Esben Kiønig (Idrett og kroppsøving)

Medlemmer fra ledelsen:
Leif Østli (rektor)
Geir Eriksen (ass.rektor)
Anne Siren Peersen

Sekretær i AMU
Tone Bråthen Spydevold

Frederik II skal være en god skole og arbeidsplass for alle.

Mennesket er den viktigste ressurs, og god helse er det største aktivum et menneske har. Skolen vil med HMS-arbeidet forebygge ulykker og helseskader, samt skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges sammen med undervisning og annen drift.

Frederik II vil søke å forhindre ulykker og dårlig arbeidsmiljø ved å iverksette prosedyrer og rutiner for alle aktiviteter som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet.

Sentralt i forbindelse med alt HMS-arbeid ved skolen står de ansattes vilje til å videreutvikle og forbedre systemene gjennom kritisk vurdering av eksisterende rutiner og gi innspill til nye eller endrede systemer der dette anses nødvendig fra brukernes side.

 

Verktøy for å melde avvik og meldinger til vaktmester er: Qm+