Skolens ledelse

Skolens ledelse Her finner du en liste over skolens ledelse
Skolens ledelse
Tittel: Navn: Ansvarsområde:
Rektor Leif Østli Overordnet drift av skolen
Assisterende rektor Geir Eriksen Rektors stedfortreder
Utdanningsleder John-Inge Skaardal Studiespesialisering
Utdanningsleder Helen Wernersen Elevtjenesten
Utdanningsleder Veslemøy Gjeldnes Service og Samferdsel
Utdanningsleder Helen Wernersen Idrett
Utdanningsleder Ådel Synnøve Tvete Forsterket avdeling. Sandveien
Økonomi- og personalleder Anne Siren Peersen Økonomi og personalleder
Fagleder Kristine Hollup Norsk
Fagleder (konstituert) André Andersen Språk
Fagleder Maria Cecilie Hurrød Matematikk/fysikk/IT
Fagleder Øystein Kristiansen Naturfag/biologi/kjemi/geografi/geofag
Fagleder Halvor Dahlberg Økonomiske fag/rettslære/ samfunnsfag/historie/religion
Fagleder Heidi Syversen Spesialpedagogikk. Forsterket avdeling.