Skolens ledelse

Skolens ledelse Her finner du en liste over skolens ledelse
Tittel: Navn: Ansvarsområde:
Rektor Leif Østli Overordnet drift av skolen
Assisterende rektor Geir Eriksen Rektors stedfortreder
Utdanningsleder Christin Magnussen Elevtjenesten
Utdanningsleder Veslemøy Gjeldnes Service og Samferdsel
Utdanningsleder Helen Wernersen Idrett
Utdanningsleder Ådel Synnøve Tvete Forsterket avdeling. Sandveien
Økonomi- og personalleder Anne Siren Peersen Økonomi og personalleder
Fagleder Astrid Sannrud Norsk
Fagleder Jorun Héron-Kummen Språk
Fagleder Maria Cecilie Hurrød Matematikk/fysikk/IT
Fagleder Øystein Kristiansen Naturfag/biologi/kjemi/geografi/geofag
Fagleder Halvor Dahlberg Økonomiske fag/rettslære/ samfunnsfag/historie/religion
Fagleder Brit Haabeth Spesialpedagogikk. Forsterket avdeling.