Vinneren av arkitektkonkurransen for nye Frederik II er kåret!

På fredagens pressekonferanse ble vinneren av arkitektkonkurransen for nye Frederik II med idrettshall og Arena Fredrikstad kåret. Det ble arkitektfirmaet LINK med konseptet Campus som gikk av med seieren. 
 
Klikk for stort bildeJuryleder Knut Nesje presenterer vinnerkonseptet Campus     

Juryen utaler blant annet: «Juryen mener at forslagstiller har vist en situasjonsplan som er enkel og tilforlatelig i sin oppbygging med de 3 separate byggene plassert med innganger rundt et felles stort torg. Utetorget /Campus kan ta imot den store tilstrømning av publikum på kveldstid og mange elever på dagtid. Det felles inngangstorget gir en mulighet til å benytte alle bygningene sammen ved store anledninger.  De har samtidig som den eneste vist en interngate øst vest som gir en fin oversikt i anlegget og en gjennomgang til Sagparken. 

Løsningen på skolen er innovativ og er vurdert som den beste med gode dagslysforhold og en stor grad av fleksible arealer innvendig.  Idrettshallen har fått god kritikk for atkomstsituasjon og fasaden mot Parkgaten og Dokkaveien.

Prosjektet har først og fremst blitt fremhevet på tema velfungerende bygg og arkitektur og tilpasning.  Beskrivelse av smarte og fremtidsrettede bygg og klima og miljø har ikke forslaget fått like bra juryering.  Det ligger blant de laveste i pris  og lave driftskostnader fordi det har lave arealer og kompakte løsninger, og har også fått god kritikk for prosjektets gjennomførbarhet.  De tre prosjektene kan deles opp og gjennomføres hver for seg og er ikke avhengig av hverandre.  Byggene er også enkle i oppbygging og har stor gjennomførbarhet.»

Klikk for stort bildeLeif Østli, rektor ved Frederik II, var en av representantene i jurypanlelet.    

 

 

  

 

 

 

 

 


Rektor Leif Østli sier følgende: «Vinneren har presentert et svært godt helhetlig forslag for både skole, idrettshall og arena. Løsningen vil være med på å løfte hele Fredrikstad-samfunnet og sette utdanning, idrett og kultur på kartet for alvor. Men skolen med idrettshall er ikke ferdig. Nå begynner optimaliseringsprosessen der vi som brukere skal delta. Konseptet er et svært godt utgangspunkt for framtidas skole, der det skal jobbes med likeverd, kulturelt mangfold, skaperglede, miljøbevissthet, etisk bevissthet og kritisk tenkning, samarbeid og kommunikasjon.»