Tiltak for å ivareta smittevern ved gjenåpning av skolen

Kjære elever! Velkommen tilbake til Frederik II! Alle ansatte på Frederik II gleder seg til å treffe dere elever igjen!

Klikk for stort bilde    

Vi på Frederik starter opp med undervisning på skolen i løpet av denne uka. Første undervisningsdag er onsdag 13. mai. Lurer du på når du skal møte på skolen, les mer informasjon her: https://frederikii.vgs.no/fokusnyhet/velkommen-tilbake-trinnvis-og-delvis.116611.aspx I tillegg vil vi fortsette med digital skole.

For at ansatte og elever skal få en trygg og god gjenåpning har vi stort fokus på smittevern. Det er derfor utarbeidet et eget dokument med retningslinjer som det er viktig at alle følger for ivaretakelse av egen og andres helse. Ved å følge disse retningslinjene bidrar du som elev til å redusere smitterisiko, og dermed også til å redde liv.

Dokumentet kan du lese og laste ned her (DOCX, 21 kB).

Første dag på skolen vil alle bli møtt av lærer på avtalt sted utenfor skolen. Ellers vil du ha all undervisning på et fast klasserom, med en egen pult.

Mer informasjon gis av kontaktlærer og faglærere.

Vel møtt!