Oppstart for enkelte klasser i yrkesfag mandag 27. april

Mandag 27. april åpner skolen igjen for noen av elevene på vg2 yrkesfag. Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen.

Klikk for stort bilde     

Elevene i 2TRLA som begynner på skolen igjen i morgen. Grunnen til det er at de trenger å øve seg på truckkjøring i lagerhallen vår på Christianslund. De skal ha all undersvining i lagerhallen. Elevene er delt inn i to grupper. Skolen følger den nasjonale smittevernveilederen, slik at det skal være trygt for både elever å lærere å møte på skolen.

Ved spørsmål kan du ta  kontakt med utdanningsleder Veslemøy Gjeldnes.

I tillegg er det noen elever ved forsterket avdeling som starter opp igjen på skolen mandag. De skal ha sin undervisning i Sandveien. Smittvern er godt ivaretatt også i Sandveien.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med utdanningsleder Ådel Tvete.

Vi viser også til saken på viken.no