Innlevering av lærebøker og PC!

Bunke med lærebøker - Klikk for stort bilde

Alle lærebøker skal leveres inn til biblioteket før sommerferien. Alle elever skal ha fått en oversikt over lærebøkene sine, så man kan sjekke om man har riktige bøker før innlevering.

Se oppsatt tid i dokumentet under eller sjekk i kalenderen på skolens hjemmeside. Informasjon om innleveringtider er også hengt opp på dører og oppslagstavler på begge avdelinger. Informasjonen er også sendt på epost.

Alle lærebøker skal leveres til biblioteket før sommerferien. Innleveringen av lærebøker skjer på storklasserommet (F-30) i biblioteket på avd. Frydenberg.

PC skal leveres i kantina på avd. Christianslund (kun Vg3 og elever som slutter).

 

Ta kontakt med biblioteket på tlf: 69366512 eller på epost: biblioteket-frederikii@ostfoldfk.no om du har noen spørsmål. 

 

Oppsett over innlevering for lærebøker og PC.