Informasjon om undervisning ved Frederik II i uke 23

Det er ingen endring i frammøtetidspunkter på skolen neste uke for elever på Frederik II.

Tenåringer holder hender oppe på hverandre - Klikk for stort bilde  

Siden Frederik II gjenåpnet skolen 13. mai, har elevene hatt en blanding av digital opplæring og frammøte på skolen, i tråd med nasjonale smittevernregler.

Den samme ordningen videreføres ved Frederik II på alle trinn og klasser også kommende uke.

Det blir altså ingen endringer i frammøtetidspunkter på skolen for noen av våre elever.

Hilsen
Leif Østli
Rektor v/ Frederik II videregående skole