Frederik-elever hevder seg i nasjonale realfagskonkurranser

Realfagselevene ved Frederik II har i år som tidligere deltatt  i Olympiader i biologi, kjemi, geofag og matematikk (Abelkonkurransen). Dette er store landsomfattende konkurranser som gjennomføres i flere runder og som avsluttes med en internasjonal finale. Bare i Abelkonkurransen deltok 4213 deltakere fra 247 videregående skoler i problemløsning i matematikk.

Realfagselevene Ida, Ragnhild, Elise og Urd - Klikk for stort bilde

Realistelevene fra Frederik II hadde nok en gang svært gode resultater, og i alle olympiadene hadde skolen elever som  kvalifiserte seg til 2. runde. Disse avholdes i januar 2018.

Vi gratulerer våre elever som gikk videre og takker alle som deltok. Lykke til vider alle sammen, vi heier på dere!

Geofag -OL: 6 elever vider til 2. runde, 4. beste skole i landet og best i Østfold

Abelkonkurransen: 6 elever videre til 2. runde og vi var blant de 15 beste skolene i landet og best i Østfold.

Kjemi-OL: 1 elev videre til 2. runde, 3 elever totalt fra Østfold.

Biologi -OL:  4 elever videre til 2. runde, blant de 5 beste skolen i landet og best i Østfold.