Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

  

Skolen får spørsmål fra elever om koronasmitte.

Skolen ber elevene forholde seg på følgende måte:

Elevene bør følge med på Folkehelseinstituttets nettsider.

Elever som bor med personer i karantene skal fortsatt gå på skolen.

Elever som lurer på om de er smittet og trenger testing tar kontakt på et koronanummer som er på nettsidene til Fredrikstad kommune: 69381108.

Kommuneoverlegen opplyser om at  alle som har vært i kontakt med noen som er smittet vil bli kontaktet direkte.

  

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Og Frederik II Vgs ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.
 

Frederik II følger med det opp folkehelsemyndighetenes tiltak for å bidra til at smitterisikoen tas ytterligere ned, av hensyn til sårbare grupper.
 

Anbefalingen omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.
 

 Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst. 

Se oppdatert liste over områder med vedvarende smitte.

Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes skole/arbeidsgiver snarest mulig.

Friske elever eller ansatte i karantene

Friske elever som nå bes om å gå i karantene vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme.

Friske ansatte uten symptomer på smitte oppfordres til å opprettholde så normal arbeidssituasjon som mulig gjennom å bruke de digitale samhandlingskanalene våre i Office 365.

Hold deg oppdatert:

Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no.  

Det er denne informasjonen Viken fylkeskommune hele tiden legger til grunn for sine vurderinger.
Spørsmål og svar finner du her.

  

Frederik II videregående skole følger nå situasjonen med koronaviruset nøye. Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden vil være førende for tiltakene som vurderes ved skolen og i Viken fylkeskommune for øvrig.

Vi har løpende dialog med fylkesadministrasjonen for oppdatert informasjon, råd og vurdering av eventuelle tiltak. I tillegg etableres kontakt med helseavdelingen i kommunen.

Se oppdatert informasjon på viken.no

Tiltak for å forhindre smitte
Ved skolen forsterker vi nå også fokus på vaner for å forebygge smitte. Vi oppfordrer elever, ansatte og andre som er i kontakt med oss om å være ekstra nøye med å etterleve disse både i skolehverdagen og ellers.  

Norske myndigheter oppfordrer for øvrig alle innbyggere til å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen. Disse finner dere her:

 Folkehelseinstituttets anbefalinger

UD’s reiseråd

   

To elever ved Frederik II er kontaktet av kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune fordi de har sittet i nærheten av en person som har testet positivt på koronavirus på fly.

 

Er du 10.klassing og lurer på hva du skal velge til høsten? Vi har 10 gode grunner til at du bør velge skolen vår – Frederik II!

   

I disse dager kan man høre mange rare lyder innerst i gangen i andre etasje på avdeling Frydenberg. Dunking, banking, hvisking og hemmeligheter... Hva er det egentlig som foregår?

     

Tirsdag denne uken gikk årets aktivitetsdag av stabelen i Kongstenhallen for alle elever og ansatte, og i år som i fjor ble det mye godt humør og fantastisk innsats!

       

På fredagens pressekonferanse ble vinneren av arkitektkonkurransen for nye Frederik II med idrettshall og Arena Fredrikstad kåret. Det ble arkitektfirmaet LINK med konseptet Campus som gikk av med seieren. 
 
     

Når Henrik Ibsen er tema i norsk på VG3, er det stas å få besøk av en god fagformidler og litteraturviter fra New York.

     

Jørn Skovsgaard, tidligere leder i OECD, holdt et spennende og lærerikt foredrag om fremtidens skole i et moderne samfunn på Frederik II i dag.