Fredag er det norsktentamen på Frederik II. Kanskje denne videoen kan gi deg noen gode tips til hvordan nettopp du kan forberede deg best mulig? Lykke til!

 

 

Samordnaopptak

Siste frist for å søke høyere utdanning i Norge er 15.april.

 

Ungt entrepenørskap kavalkade-1011802

Kash Profilering fra Frederik II videregående skole er årets beste ungdomsbedrift i Østfold.

Realfagselever_FrederikII

Realfagselevene ved Frederik II har i år som tidligere deltatt  i Olympiader i biologi, kjemi, geofag og matematikk (Abelkonkurransen). Dette er store landsomfattende konkurranser som gjennomføres i flere runder og som avsluttes med en internasjonal finale. Bare i Abelkonkurransen deltok 4213 deltakere fra 247 videregående skoler i problemløsning i matematikk.