Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og i juni skal elevenes PC-er oppdateres til Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av tidligere skolearbeid innen 1. juni. 

  

Kjære elever! Velkommen tilbake til Frederik II! Alle ansatte på Frederik II gleder seg til å treffe dere elever igjen!

    

Mandag 27. april åpner skolen igjen for noen av elevene på vg2 yrkesfag. Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen.

     

Skolen er ikke den samme uten dere!

  

Skolebibliotekarene på Frederik II har hjemmekontor, men er tilgjengelige for spørsmål fra elevene våre.

  

Den 23. mars besluttet IBO å avlyse årets eksamensavvikling for alle IB-elever på grunn av situasjonen med koronaviruset.

  

Først og fremst: Tusen takk alle elever for hvordan dere takler en vanskelig situasjon. Dere viser en evne til omstilling som imponerer oss!

     

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

  

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

  

Skolen får spørsmål fra elever om koronasmitte.

Skolen ber elevene forholde seg på følgende måte:

Elevene bør følge med på Folkehelseinstituttets nettsider.

Elever som bor med personer i karantene skal fortsatt gå på skolen.

Elever som lurer på om de er smittet og trenger testing tar kontakt på et koronanummer som er på nettsidene til Fredrikstad kommune: 69381108.

Kommuneoverlegen opplyser om at  alle som har vært i kontakt med noen som er smittet vil bli kontaktet direkte.