Velkommen tilbake – trinnvis og delvis

Nå gleder vi oss til å se elevene våre i klasserommene på Frederik II igjen! Vi tror elevene også ser frem til å møte klassekamerater og lærere igjen. I perioden fremover vil Frederiks undervisning være en kombinasjon av undervisning på Frederik og fortsatt hjemmeundervisning via e-læring.

Klikk for stort bilde    

Online fjernundervisning fortsetter for elever som ikke er på skolen via Teams og de plattformene som lærer og elever har blitt enige om å bruke.

Vi må ha litt kortere skoledager enn vanlig av flere grunner. Vi ønsker å bruke tiden sammen med dere på skolen til å ha et sosialt møtepunkt og gi dere faglig veiledning i noen utvalgte fag. Det betyr at det i noen fag fortsatt kun vil være digital undervisning.

Hvordan skal vi ivareta smittehensynet?

  • For å ivareta smittevernhensyn, deles alle klasser i to mindre grupper – A-gruppa og B-gruppa. Kontaktlærer gir deg informasjon om hvilken gruppe du tilhører. Det hjelper deg når du skal finne rommet du skal møte på. Hver elev skal ha en fast pult gjennom skoledagen, og du skal også være på et fast rom.
  • Alle elever må holde på gode håndhygiener. Det betyr at du vasker hender med såpe og vann når du kommer til skolen, etter et toalettbesøk og før du skal spise og etter at du har spist. Hver elev vasker også over pulten på begynnelsen av dagen, og før man går hjem.
  • Og så vet vi at alle har lyst til å gi hverandre en god klem når man ses etter lang tid, men her må vi minne dere på at vi må klemme på nye måter som ivaretar hensynet om 1 meters avstand.
  • Kantine og bibliotek holder stengt inntil videre av smittevernhensyn. Trenger du å komme i kontakt med biblioteket, når du dem på e-post.
  • Føler du deg dårlig, skal du ikke møte til skolen. Føler du deg frisk nok, vil vi likevel oppfordre deg til å følge den digitale undervisningen. Blir du syk i løpet av skoledagen, skal du gå hjem.
  • Husk at mobilen bør vaskes regelmessig, og ingen andre bør ta på mobilen din.
  • Om kroppsøving og aktivitetslære: Vi legger disse timene på slutten av dagen slik at du kan dusje hjemme. Det blir ikke anledning for å dusje på skolen.

Smittevernveilederen fra Utdanningsdirektoratet finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/?fbclid=IwAR2dkbsJ5eX-BCxpIjy9MacirumxWZyB-gAbQTh7yS5v641nbxX7YRI5Jig

Konkret plan for ulike studieprogram

Nedenfor finner du en konkret plan for oppstart gjeldende for ditt studieprogram. Informasjon om oppmøtested, tidspunkt og dato for første undervisningsdag kan lastes ned her for alle klasser (DOCX, 25 kB).

Plan for åpning av skolen