Nye muligheter på Frederik fra høsten 2020

Høsten 2020 starter vi opp tre nye klasser innenfor studiespesialiserende programområde:

  • Studiespesialisering med toppidrett
  • Studiespesialisering med forskerlinje
  • Studiespesialisering med fokus på bærekraft og innovasjon

Du kan søke ved å klikke her

Klikk for stort bilde Trine Sirnes   

STUDIESPESIALISERING MED TOPPIDRETT

Er du en aktiv idrettsutøver som ønsker å kombinere satsing på idrett og skole? Da bør du lese videre!

Som elev i denne klassen får du anledning til å satse fullt på idretten din, samtidig som du er elev på studiespesialisering og kan velge blant annet full realfagskompetanse.

Det som skiller denne klassen fra en vanlig idrettsfaglig klasse er at det ikke er idrettsfag inkludert, som for eksempel aktivitetslære, idrett og samfunn eller breddeidrett. Disse fagene er tatt ut for å frigjøre tid til din egen satsing. Toppidrett legges inn som et fag allerede fra vg1 og følger deg til vg3.

Det som skiller denne klassen fra en ordinær studiespesialiserende klasse at du får 7 timer i timeplanen din satt av til egentrening. I tillegg legger vi til rette for et tett samarbeid med et utvalg klubber og trenere på dagtid.

Vi vet at som idrettsutøver trenger du fleksibilitet i hverdagen, og vi som skole vil tilrettelegge og oppmuntre til at du lykkes både faglig og i idretten.

- Søk deg inn på studiespesialiserende Frederik II videregående skole innen fristen 1.mars.

- Fyll ut skjema som ligger på denne lenken innen 10.mars

Les mer her: STUDIESPESIALISERING MED TOPPIDRETT (PDF, 51 kB)

 

STUDIESPESIALISERING MED FORSKERLINJE

Har du lyst til å løse vitenskapelige problemer? Vil du være i et læringsmiljø sammen med andre som også er glad i realfag? Da er dette et tilbud for deg!

Dette er for deg som ønsker å studere for eksempel medisin, ingeniørfag, kybernetikk eller arkitektfag. Forskerlinjen er for elever som liker matematikk og naturfag, og for elever som vil fordype seg i naturvitenskap på nye, kreative og aktive måter. Vi legger opp til en fleksibel timeplan der elevene skal jobbe med ulike metoder på tvers av fagene.

Som elev innenfor dette tilbudet får du en ny vei til spesiell studiekompetanse. Vi jobber for at elevene skal få både teoretisk og praktisk kompetanse. I vg1 får du i tillegg til de vanlige STU-fagene «Teknologi og forskningslære». I vg2 og vg3 velger du selv hvilket fokusområde du ønsker å fordype deg i.

For å gi deg virkeligsnær læring, samarbeider vi med flere bedrifter og organisasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det gir deg mulighet til å utforske problemstillinger sammen med fagpersoner innenfor mange og varierte fagfelt.

Du søker deg inn gjennom Vigo. Velg programområde: Studiespesialisering. Variant: Studiespesialisering med forskerlinje.

Les mer her: STUDIESPESIALISERING MED FORSKERLINJE (PDF, 120 kB)

 

Vi vet at det er mange som ønsker seg en karriere innenfor realfag, og vi vil støtte og inspirere deg slik at du er godt forberedt som student.

 

STUDIESPESIALISERING MED FOKUS PÅ BÆREKRAFT OG INNOVASJON

Er du en av dem som blir engasjert og ivrig når man skal diskutere løsninger for klimautfordringene, for hvordan ungdom kan inkluderes i politikken eller for hvordan vi skal skape og fordele godene i samfunnet? Ja, da er dette et tilbud som vil passe for deg.

Som elev i denne klassen møter du andre som også engasjerer seg i disse spørsmålene. Vi retter et fokus mot bærekraft, entreprenørskap og innovasjon, og jobber tett med reelle utfordringer for å gi deg en aktiv læringsprosess.

Vi legger opp til en fleksibel timeplan der elevene skal jobbe med ulike metoder på tvers av fagene. Det gir oss også mulighet til å ta læringen ut i samfunnet. Gjennom et samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale aktører, får du mulighet til å drøfte problemstillinger sammen med fagpersoner.

Vi vet at det er mange samfunnsengasjerte ungdommer i Fredrikstad og omegn som gleder seg til å begynne på videregående. Her vil vi oppmuntre engasjementet ditt, gi deg kunnskap til å begrunne synspunktene dine og forberede deg godt på videre studier.

Les mer her: STUDIESPESIALISERING MED FOKUS PÅ BÆREKRAFT OG INNOVASJON (PDF, 64 kB)

Kontakt

Maria Cecilie Hurrød
E-post
Telefon 414 26 020
Mobil 414 26 020
Halvor Dahlberg
E-post
Telefon 989 03 554
Mobil 466 95 616
Øystein Ringstad Kristiansen
E-post
Mobil 411 86 343