aksjonsløpfb

Som et ledd i solidaritetsarbeidet på Frederik II arrangerer vi et aksjonsløp for å samle inn penger til Blå Kors, Barnas stasjon. Her premierers kreativitet og løpsinnsats. Det er altså ikke noe krav å være den raskeste løperen for å delta.

Ungdata

 Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen.