Frederik II vgs. inviterer alle 10.klassinger og foresatte til Åpen skole torsdag 9. januar fra kl. 18:00 til 20:00 på avdeling Frydenberg.

Frederik II ble en MOT-skole høsten 2016. I tillegg til MOT 16-25 hvor elevene på skolen får 12 besøk gjennom sin skolegang hos oss, er skolen med i tilleggsprogrammet MOT som samfunnsbygger.