Avslutning for avgangselever 2019 1

Avslutning for avgangselever er 19. juni på Litteraturhuset i Fredrikstad. Vi ønsker våre avgangselever og foresatte velkommen til utdeling av karakterkort. 

Kontaktlærer deler ut karakterkort til sin klasse,  som blir ropt opp på scenen klassevis 😊

motlogo

Frederik II ble en MOT-skole høsten 2016. I tillegg til MOT 16-25 hvor elevene på skolen får 12 besøk gjennom sin skolegang hos oss, er skolen med i tilleggsprogrammet MOT som samfunnsbygger.