Sosialpedagogiske rådgivere ved Frederik II vgs.

Du kan komme til oss om du har behov til å snakke om noe, stort eller smått. Vi har åpne dører.

Vi hjelper deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller følelsesmessige vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen.

Vi kan blant annet hjelpe deg med å klarlegge problemene dine og omfanget av dem, kartlegge hva skolen kan hjelpe til med og vurdere om det er behov for hjelpeinstanser.

Vi samarbeider blant annet tett med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten, helsesøster og barnevernstjenesten.

 

Velkommen!

 

Kort om PP-tjenesten:

All ungdom som går i videregående opplæring skal ha tilgang til egnet pedagogisk-psykologisk rådgivning. PP-tjenesten har tilsatt egne pedagogisk-psykologiske rådgivere som spesialpedagoger, psykologer og sosionomer. De kan gi hjelp og råd i forbindelse med personlige problemer og vantrivsel, fagvansker av ulike slag, sosiale problemer og familievansker. Skolens elevtjeneste formidler kontakt.

 

Oppfølgingstjenesten (OT):

Tjenesten følger opp elever som av ulike grunner ikke benytter seg av sin rett til videregående opplæring, eller som avbryter sin skolegang midt i et skoleår.

Kontakt

Sverre Gulbrandsen
E-post
Telefon 69 36 65 04
Mobil 952 41 576
Elin Kolstad Olsen
E-post
Telefon 69 36 65 50
Mobil 902 99 971