Sosialfaglig rådgiver ved Frederik II vgs.

Nina Svensen hjelper deg med råd og veiledning ifht problemer som går utover opplæringen eller gjør dagliglivet vanskelig. Hun kan også gi råd og veiledning ifht økonomi.

Du finner sosialfaglig rådgiver i elevtjenestens lokaler på avd. Frydenberg.

Sosialfaglig rådgiver hjelper deg med:

  • Å gi råd og veiledning i forhold til problemer som går utover opplæringen når det gjelder vansker med f.eks. familie, venner, hjemmeforhold og/eller økonomi. Hun kan også svare på spørsmål vedr. NAV ved behov for dette.
  • Samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige etater når mer omfattende og helhetlig hjelp er nødvendig.
  • Henviser videre til øvrige hjelpeapparater i kommunen.

Nina Svendsen kan også kontaktes på mobil: 90185010

Velkommen!

 

Kort om PP-tjenesten:

All ungdom som går i videregående opplæring skal ha tilgang til egnet pedagogisk-psykologisk rådgivning. PP-tjenesten har tilsatt egne pedagogisk-psykologiske rådgivere som spesialpedagoger, psykologer og sosionomer. De kan gi hjelp og råd i forbindelse med personlige problemer og vantrivsel, fagvansker av ulike slag, sosiale problemer og familievansker. Skolens elevtjeneste formidler kontakt.

 

Oppfølgingstjenesten (OT):

Tjenesten følger opp elever som av ulike grunner ikke benytter seg av sin rett til videregående opplæring, eller som avbryter sin skolegang midt i et skoleår.

Kontakt

Nina Iren Svensen
E-post
Telefon 69 36 65 53
Mobil 901 85 010