Sosial- og spesialpedagogiske rådgivere ved Frederik II vgs.

Du kan komme til oss om du har behov til å snakke om noe, stort eller smått. Vi har åpne dører.

 

Velkommen til oss!

Skolen har tre slike rådgivere:

  • Arne Johnsen, Studiespesialisering 
  • Elin Kolstad Olsen, Studiespesialisering 
  • Sverre Gulbrandsen, Idrett og Service og Samferdsel

Sosialpedagogikk

Vi hjelper deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller følelsesmessige vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen.

Vi kan blant annet hjelpe deg med å klarlegge problemene dine og omfanget av dem, kartlegge hva skolen kan hjelpe til med og vurdere om det er behov for hjelpeinstanser.

Spesialpedagogikk

Vårt viktigste arbeidsområde er å hjelpe deg dersom du har behov for tilrettelegging av undervisningen utover ordinær tilpasset opplæring.

Eksempler på slik tilrettelegging:

  • Ønske om kartlegging av lese- og skrivevansker, matematikkvansker og andre fagvansker
  • Elever med lese- og skrivevansker / dysleksi: behov for lydbøker, andre IKT-hjelpemidler, muntlig høring m.m.
  • Tilrettelegging på heldagsprøver og eksamen: behov for utvidet tid, lesehjelp, kombinasjon skriftlig /muntlig prøve, eget rom m.m.
  • Praktisk tilrettelegging: behov for rampe, nøkkel til heis, ekstra sett med bøker, egnet stol, m.m.
  • Drosjetransport til/fra skolen
  • Behov for tilrettelegging i engelsk
  • Utarbeide pedagogisk rapport og hjelpe til med å skrive IOP (individuell opplæringsplan)

Vi samarbeider tett med de øvrige personene i elevtjenesten, faglærere, fagledere, helsesykepleier, NAV- veileder, karriereveiledere på skolen, samt med pedagogisk–psykologisk tjeneste(PPT), barneverntjenesten og oppfølgingstjenesten.

Vi kan også hjelpe deg med å vurdere om det er behov for andre hjelpeinstanser.

Kort om PP-tjenesten:

All ungdom som går i videregående opplæring skal ha tilgang til egnet pedagogisk-psykologisk rådgivning. PP-tjenesten har tilsatt egne pedagogisk-psykologiske rådgivere som spesialpedagoger, psykologer og sosionomer. De kan gi hjelp og råd i forbindelse med personlige problemer og vantrivsel, fagvansker av ulike slag, sosiale problemer og familievansker. Skolens elevtjeneste formidler kontakt. Dette skoleåret er det også mulig å oppsøke PPT direkte på skolen. De har kontortid hver tirsdag i kjelleren på avd. Christianslund, mellom kantina og biblioteket.

Oppfølgingstjenesten (OT):

Tjenesten følger opp elever som av ulike grunner ikke benytter seg av sin rett til videregående opplæring, eller som avbryter sin skolegang midt i et skoleår.

Kontakt

Sverre Gulbrandsen
E-post
Telefon 69 36 64 62
Mobil 952 41 576
Elin Kolstad Olsen
E-post
Telefon 69 36 65 50
Mobil 902 99 971
Arne Johnsen
E-post
Telefon 989 03 585
Mobil 989 03 585