NAV-veileder ved Frederik II vgs.

Nina er vår fagperson i forhold til elevenes utenomfaglige vansker/hindringer. Hun jobber sosialfaglig, og jobber med alt som ikke har direkte med det pedagogiske å gjøre, men som likevel påvirker skolehverdagen.

Nina er en del av elevtjenesten, og jobber tverrfaglig for at vi sammen som skole skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring, og klare å gjennomføre på en best mulig måte.

Hun er utdannet vernepleier, med videreutdanning i spesialpedagogikk, organisasjon og ledelse og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge.

Du kan komme til Nina om du har behov for å snakke om noe, stort eller smått, som f.eks personlige, sosiale eller følelsesmessige vansker, hjemmeforhold eller økonomi. Nina kan blant annet hjelpe deg med å kartlegge utfordringene dine og din helhetssituasjon, og henvise deg til andre instanser, både eksterne og interne, og samarbeidspartnere ved behov.

Hun samarbeider tett med f.eks. pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten, helsesykepleier, barnevernstjenesten og andre kommunale instanser.

Nina er også skolens kontaktperson til NAV, og kan også svare deg på spørsmål om Lånekassen. Hun har drop-in, men også timeavtaler.

Hun kan treffes på avd. Frydenberg i elevtjenestens lokaler.

Nina jobber redusert i en periode og vi har fått inn en vikar som heter Lise Eriksen. Hun sitter på Nina sitt kontor i elevtjenesten sine lokaler og er å møte mandag - torsdag i skolens åpningstid.

 

Kort om PP-tjenesten:

All ungdom som går i videregående opplæring skal ha tilgang til egnet pedagogisk-psykologisk rådgivning. PP-tjenesten har tilsatt egne pedagogisk-psykologiske rådgivere som spesialpedagoger, psykologer og sosionomer. De kan gi hjelp og råd i forbindelse med personlige problemer og vantrivsel, fagvansker av ulike slag, sosiale problemer og familievansker. Skolens elevtjeneste formidler kontakt.

 

Oppfølgingstjenesten (OT):

Tjenesten følger opp elever som av ulike grunner ikke benytter seg av sin rett til videregående opplæring, eller som avbryter sin skolegang midt i et skoleår.

Kontakt

Nina Iren Svensen
E-post
Telefon 69 36 65 53
Mobil 901 85 010
Lise Eriksen
E-post