Fagvalg Idrett

Enkelte av fagene som er oppført i VG 2 kan også velges i VG 3, se fagvalgskjema for detaljert oversikt.