Fagvalg Idrett

Enkelte av fagene som er oppført i VG 2 kan også velges i VG 3, se fagvalgskjema for detaljert oversikt.

Fagvalgskjema VG 3, idrett (PDF, 110 kB)