Rødt nivå ut uke 4

I samråd med kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune er det bestemt at rødt nivå skal gjelde ut uke 4, til og med 29. januar. Dette betyr at vi fortsetter med delte klasser også den kommende uka.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

De strenge tiltakene som nå settes i verk er for å beskytte og forebygge. Vi oppfordrer alle til å ta litt ekstra godt vare på hverandre! Husk at dersom du trenger noen å prate med er Elevtjenesten tilgjengelig hver dag på skolen.

Hva innebærer rødt nivå på Frederik?

Ved rødt trafikklys skal elevene få undervisning på skolen så mye som mulig, samtidig med at vi reduserer antall elever i hver klasse og elevene får alternerende frammøtetidspunkt på skolen. Dette er i tråd med Udirs veileder, rødt nivå, og godkjent av kommuneoverlegen i Fredrikstad. Lærerne underviser elevgruppene i tråd med sin timeplan på skolen, mens elevgruppene blir delt.

Hver klasse deles i to grupper

Kontaktlærere deler klassen inn i to omtrent like store grupper.

Gruppe 1 møter til undervisning på skolen:

 • mandag og onsdag i oddetallsuker
 • tirsdag og torsdag i partallsuker

Gruppe 2 møter til undervisning på skolen:

 • tirsdag og torsdag i oddetallsuker
 • mandag og onsdag i partallsuker

Fredag i uke 4 er det fagdag. Fagdagen deles i to.

 • Gruppe 2 møter til fagdag 8.00 - 11.00
 • Gruppe 1 møter til fagdag 11.30 - 14.30

I de dagene du ikke har undervisning på skolen følger du opp planer og beskjeder fra lærerne dine. Derfor er det ekstra viktig å følge godt med på e-post og Teams. 

Salg, service og reiseliv / YSK salg, service og reiseliv

Elevene vil få beskjed fra sine kontaktlærere om oppmøte. Det er utarbeidet en egen plan for hver klasse.

Vi har færre elever i klassene våre, og har mulighet til å kunne kjøre en mer «normal» skole for flere av klassene våre og allikevel ivareta smittevernet på en god måte.

Sandveien

Elevene i Sandveien får undervisning etter individuell vurdering.

For deg som møter på skolen, husk på at du som elev skal...

 1. ha minst 1 meter avstand til andre. Dette gjelder overalt. Ikke bare der det er satt opp avstandsmarkører. 
 2. vaske hender når du kommer på skolen, etter toalettbesøk, før og etter spising, og når du går hjem. 
 3. sitte ved din egen, faste pult –  som er merket med ditt navn. Ingen skal ta på pulter til andre elever. Vask pulten hver dag før og etter skolestart og ved skifte av rom.
 4. hoste / nyse i albuekroken. Unngå å berøre ansiktet med fingrene. Særlig øyne, nese, munn. 
 5. smøre matpakke og ha med mat og drikke på skolen. Må du kjøpe inn mat, gjøres dette helst før skolestart. Kantina på Christianslund er åpen. 
 6. være hjemme hvis du er syk. Er du syk skal du være symptomfri 24 timer før du kommer på skolen.  
 7. reise hjem dersom du blir syk på skolen.

Dersom du skulle utvikle symptomer på covid-19, er det opprettet en egen telefonlinje du kan ringe på koronasenteret for alle tilknyttet skoler med telefonnummer 47 79 94 20 (betjent 08.15 - 15.30). Utenom åpningstiden kan legevakten kontaktes dersom det er strengt nødvendig på telefon 116 117. 

Til toppen