Førsteinntaket til videregående opplæring i Viken er klart

Førsteinntaket til videregående opplæring i Viken er klart! Logg inn på http://www.vigo.no med Min ID for å sjekke resultatet og legge inn svar. Svarfrist for søkere er 19. juli.

Har du søkt, og fått tilbud, må du huske på å svare innen fristen, som er 19. juli. Dette gjelder både deg som har fått tilbud og deg som kun har mottatt tilbud om plass på venteliste. Svarer du ikke innen fristen, mister du skoleplassen og eventuell ventelisteplass.Det er viktig at også de som takker nei til skoleplass, svarer innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre. Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli og svarfristen for andre inntaket er 1. august.

Har du oppgitt mobilnummeret ditt, vil du få en tekstmelding om at inntaket er klart. Da må du logge deg inn med Min ID på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar. Det er ikke nødvendig å legge inn svar hvis du har registrert forhåndssvar. Søkere som ikke har oppgitt mobilnummeret, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på www.vigo.no  dersom de ønsker det, eller sende svarkortet per post. Returadressen står på kortet.

Har du spørsmål?

Søkere og foresatte som har spørsmål om inntaket, kan kontakte Viken fylkeskommunes inntakskontor på e-post inntak@viken.no eller på telefon 22 05 50 22. Telefontiden er fra kl. 09.00- 10.30 og 11.15-14.00 hver dag. Vi forsøker å svare på e-post samme dag. Viken praktiserer hjemmekontor av smittevernhensyn, så det er ikke mulig å nå oss ved personlig oppmøte.

Til toppen