Forsker på hjernen

Elevene ved Forskerlinja har jobbet med et prosjekt hvor de utforsker hjernen og hvilke faktorer som påvirker hvordan vi lærer. I dag har elevene ved Forskerlinja hatt besøk av fire studenter som går på studieprogrammet Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.

Klikk for stort bilde Kristine Hollup  

Studentene har arbeidet med elevene gjennom hele dagen med fokus på å øve elevene på å bli bevisst sin egen rolle og hvordan man lærer i grupper. Elevene ble  først veiledet av studentene på Meyer-Briggs 16 personlighetstyper, og så fikk elevene ta en test hvor de fikk en indikasjon på personlighetstype. De fikk deretter teste ut sine sterke egenskaper gjennom å løse ulike oppgaver i grupper med tidspress.

Til slutt gjennomførte elevene en refleksjon med sine studentmentorer om hvordan de ulike egenskapene kom til syne gjennom samarbeid med andre elever. Mellom de ulike gruppeøvelsene fikk elevene være med på en økt om læring og stressmestring. En spennende dag med mye læring!

Dagen har vært et samarbeid mellom studentene Nina Brevik Olsen, Sunniva Grov Framnes, Tor Øystein Knudsen og Caroline Gunhildsrud ved Høgskolen i Østfold, organisasjonspsykolog Jon Einar Jacobsen og elever og lærere ved Forskerlinja på Frederik II videregående skole

Til toppen