Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Vitnemål og kompetansebevis

Hva er Vitnemål og Kompetansebevis?
Fellesbetegnelsen for Vitnemål og Kompetansebevis er dokumentasjon.

Vitnemål
Vitnemål (VM) er bevis på fullført og bestått videregående opplæring på Vg1, Vg2 og Vg3. Denne opplæringen gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Kompetansebevis
Kompetansebevis (KB) er dokumentasjon på gjennomført fag på videregående opplæring. KB lages til elever og privatister som har fullført ett/flere fag, eller deler av videregående opplæring, for eks. etter 2 år på Service og samferdsel/Transport og logistikk.

 

Viktig å vite for elever ved Frederik II
Det er elevens eget ansvar å hente halvårsvurderingene og gjøre seg kjent med alle standpunktkarakterene før klagesfristene utløper. Halvårsvurderinger, som deles ut på skoleavslutningene for elevene, sendes ikke i posten.
Alle elever som avslutter fullført videregående opplæring får den dokumentasjon de har krav på (VM/KB). Dokumentasjon skal hentes på skolen ved slutten av skoleåret. Dato for dette opplyses det om i mail til elevene. Det er viktig at dere henter det originale vitnemålet på skolen, da ikke alle inntaksorganer til høyere utdanninger benytter seg av den elektroniske vitnemålsdatabasen. Vitnemål som lages ved Frederik II eksporteres til Norsk Vitnemålsdatabase. Kompetansebevis eksporteres ikke til Norsk Vitnemålsdatabase.
Dokumentasjon som ikke blir hentet, blir liggende på skolen til nytt skoleår starter og sendes da ut til den adressen som er registrert i skolens system.

 

Trenger du nytt Vitnemål eller et Kompetansebevis?
Se under vedlegg øverst til høyre på denne siden. Her kan du kjøre ut skjema for bestilling.

Hva koster det?
Duplikat kr 200,-.
Engelsk oversettelse kr 200,-.
Attesterte kopier koster kr 5,- pr.stk.

Hvor lang tid tar det og hvor skal skjemaet sendes?
Det er ca. tre ukers behandlingstid på utstedelse av nye Vitnemål og Kompetansebevis. Ønsker du engelsk oversettelse eller kopi (duplikat) av eksisterende dokumentasjon er det noe kortere behandlingstid. Dokumentasjon sendes ut pr. post, med unntak av i månedene mai og juni, da dette må hentes på skolen til avtalt tid.
Dersom du ønsker nye karakterer påført Vitnemål eller Kompetansebevis, send inn skjemaet ovenfor i god tid før våreksamen. Ta kontakt med Eksamens- og dokumentasjonsansvarlig om du ønsker en avtale.

Skjemaet sendes:
Pr.mail til thonor2@ostfoldfk.no
Pr. post til Frederik II videregående skole, Postboks 523, 1612 Fredrikstad.

Er det noe mer du lurer på?
Thomas Nordengen 69 36 65 05 ved eksamensteamet på Frederik II.

 

Generell informasjon om Vitnemål

Førstegangsvitnemål
Utstedes til elever som fullfører og består treårig videregående opplæring innenfor normert tid. 50% av studieplassene tilbys søkere i kvote for førstegangsvitnemål.

Elever som ønsker å ta fag som privatist må være oppmerksom på følgende:
For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev erstatte et fag eleven er blitt trukket ut i til eksamen i, med et annet fag. Eleven kan i slike tilfeller erstatte karakteren i trekkfaget med en privatisteksamen i samme fag og beholde retten til førstegangsvitnemål. Vilkårene for førstegangsvitnemål må også være oppfylt.


Ordinært vitnemål
Omfatter alle andre søkere som ikke oppfyller krav til førstegangsvitnemål. Søkere som fyller kriteriene for opptak i kvote for førstegangsvitnemål, men som ikke får tilbud om studieplass, konkurrerer videre i ordinær kvote.

Ønsker du å vite mer om vitnemål gå inn på www.udir.no.

 

 

Hva er samordna opptak?
Samordna opptak (SO) er et serviceorgan for høgskoler og universiteter i opptaket av søkere til høgere grunnutdanninger.

Lurer du på noe om samordna opptak?

 

Sist endret 16.08.2017