Lytt til teksten
a a a

Elevtjenester

Elevtjenesten skal veilede og hjelpe elever slik at skoledagen blir best mulig og hver enkelt oppnår størst mulig læringsutbytte.

 

Vi er opptatt av at elevene velger utdanningsprogram og programfag som er i samsvar med fremtidige yrkes og utdanningsvalg, interesser og evner.
Elevtjenesten skal hjelpe elever med å finne seg til rette på skolen og bistå når personlige, sosiale og emosjonelle vansker står i veien for læring. Ved behov kan rådgiverne henvise til hjelpeinstanser utenfor skolen.
Elevtjenesten består av rådgivere, karriereveiledere, sosialfaglige rådgivere fra NAV og helsesøster.
Oppslag i ditt klasserom viser hvor du kan finne Elevtjenesten - kom gjerne en tur innom oss!

Spesialpedagogisk rådgivning

Les mer om Spesialpedagogisk rådgivning
Sosialfaglig rådgivning

Les mer om Sosialfaglig rådgivning
Helsesøstertjenester

Les mer om Helsesøstertjenester